Franchising distribuce produktu

Franchising distribuce produktu

Franchising distribuce produktu

Franchising distribuce produktu

Systém členění franchis se dělí podle velmi různorodých kritérií, jak třeba dle druhu know-how, hospodářské činnosti či organizace systému. Mezi klasifikaci dle rozdílnosti know-how se řadí dva hlavní druhy franchis. Jedním z nich jsou franchisy distribuce produktu. Tento druh franchisingu je založen na tom, že franchisor (distributor nebo výrobce) poskytuje franchisantovi své know-how v podobě celé řady výrobků nebo služeb. Franchisant má právo prodat určený sortiment zboží nebo služeb.

Stává se, že se franchisové systémy vyvíjejí. V prvním období vývoje franchisy spoléhá franchisor na intenzivním kvantitativním rozvoji své sítě a poskytuje tak uživatelům franšízy know-how v podobě výrobku či služeb. Tento systém bývá často nazýván franchisingem distribuce produktu. V pozdějším stádiu vývoje je systém franchis zaměřen na zlepšení kvality systému a vyvíjené jsou další prvky know-how. V momentě, kdy franchisový balíček obsahuje veškeré know-how potřebné k založení společnosti za stálé podpory franchisora podle předem daných pravidel, pak lze systém nazvat franchisingem formulace podniku. V podnikání dochází velmi často k záměně významu franchisy distribuce produktu s franchisou distribuční.

Franchising distribuce produktu se váže s přenosem know-how týkajícího se pouze distribuci produktů (např. výběr asortimentu), zatímco franchising distribuční se drží spíše obchodu a podnikání. Stejně tak jako síť jednoduchých obchodních systému jak i síť systémů služeb jsou uznávány jako franchisy distribuce produktu (např. síť s levným oblečením či jednoduché gastronomické stánky). Na rozdíl od jiných druhů franchis dělících se dle rozdílnosti know-how, jako například franchising formulace podniku, kdy franchisor místo předání jen jisté části know-how předává celé know-how jeho podniku.