nedostatek zaměstnanců

Jak vyřešit nedostatek pracovníků? Musíte zvýšit náklady

V poslední době se Česká republika potýká zejména s problémem, který se týká pracovní síly. Sice nám díky sezonním pracím nezaměstnanost značně poklesla a dokonce je u nás mnohem menší, než například v sousedním Německu, ale na druhou stranu zaměstnanců zkrátka není. Tedy alespoň ne těch schopných. Mnoho lidí odchází do zaměstnání například do zahraničí, protože možnost nejen anglického jazyka, ale také vyššího platu je pro ně tím nejlepším pohonným motorem, který je pro ně přímo ten vhodný způsob žití. Ostatně většina lidí dbá na to, aby jejich konta byla bohatá, proto se vlastně stěhují či berou práce jinde. Čeští zaměstnavatelé nejsou zrovna moc ochotní a nemají se k tomu, aby jejich zaměstnanci dostávali o něco více peněž, než je podle nich nutné.

Jenže pokud se nerozhodnou přidávat, zaměstnanci budou stále podávat řadu výpovědí. To už poznala řada zaměstnavatelů, protože bohužel jejich pracovní místa jsou nezaplněna. Rozhodují se proto pro různé možnosti, jak se konečně dostat z takové krize, která by jim mohla brzy přinést podnik na úplné dno. Rozhodují se proto pro různé možnosti, někdo volí vězně, kteří by byli práceschopní, a tak se rozhodnou celou výrobu přenést do míst, která jsou podle věznice v pořádku. Řada lídrů společností se rozhoduje pro drahou rekvalifikaci pracovníků nebo někdo dokonce nahrazuje lidskou sílu strojní. Jenže ať už se jedná o jakýkoliv problém, který byl výše zmíněn a následně řešen, vždy se jedná o velké náklady, které jsou mnohdy pro řadu firem nepředstavitelné obětovat.

Rok 2016 přinesl zpomalení růstu ekonomiky

Minulý rok byl pro Českou republiku takový osudný, dalo by se říct. Ekonomika značně zpomalila, i když podnikatelů a společností značně přibylo. Tento rok je však jeden z roků, který má být údajně pro řadu finančních ředitelů skvělý, protože pokračuje ekonomický růst. Jediné, co tento skvělý náhled na tento rok znemožňuje, je fakt, že díky nízké nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly bude minimum kvalifikovaných zaměstnanců. Tento handicap se snaží už nyní zaměstnavatelé nějak řešit, proto se většinou rozhodují pro to, že obětují řadu výdajů, které jejich podnikání do jisté míry pozitivně ovlivní. Většina zaměstnavatelů na začátku roku volila to, že rostou mzdy, někteří redukují náklady na výrobu, jiné se o pracovní sílu nestarají vůbec.