Výhody a nevýhody franchisingu pro franchisora

Výhody a nevýhody franchisingu pro franchisora

Do světa podnikání může člověk vstoupit různými způsoby. Buď může do světa podnikání vstoupit tak, že rozjede svou vlastní značku, vlastní firmu, nebo se nabízí možnost vstoupit do světa podnikání s franšízou. Takzvané franšízové podnikání je v současné době velkým hitem, pro začínající podnikatele je to opravdu obrovská podnikatelská příležitost. Mnozí lidé tomuto způsobu podnikání s oblibou říkají “nástup do už rozjetého vlaku”.  

Franchising je způsob podnikání na základě licenčních smluv. Funguje to tak, že si odkoupíte licenční smlouvu a posléze si budete moct otevřít pobočku už fungující společnosti, která je na trhu dlouho a má své místo na trhu. Pro začínající podnikatele je to rozhodně způsob podnikání nesoucí menší riziko a větší pravděpodobnost úspěchu.  

Nabízí se však otázka, jestli franchising představuje výhody i pro franchisora, tedy pro člověka, který stojí za know-how celé franšízy? 

Výhody franchisingu pro franchisora 

  • Rychlejší expanze 
  • Jistější, rychlejší odbyt 
  • Lepší vyjednávací pozice na trhu 
  • Možnost rozložit nároky na vlastní kapitál 

K výhodám franchisingu patří rozhodně to, že bude expanze daleko snazší a rychlejší. To je hlavní konkurenční výhoda celého franšízového podnikání. Dokonce se rychleji a snadněji získá vstup na z počátku nedosažitelné, vzdálené trhy.  

Další výhodou je rozhodně rychlejší odbyt, také lepší pozice na trhu nebo možnost rozložit si nároky na vlastní kapitál. Jakožto franchisor nejste tak zatíženi velkou kapitálovou investicí. Co se týče zmiňované lepší pozice na trhu, to je způsobeno neustále se zvyšujícím počtem franchisantů. Neustále se síť zájemců o franšízu rozšiřuje, to způsobuje lepší dostupnost služeb, produkty se dostávají k lidem rychleji.  

Nevýhody franchisingu pro franchisora 

  • Dělení o know-how 

Jedinou nevýhodou se jeví jen to, že se bude muset franchisor podělit o své know-how firmy. Sice je vše podmíněné smlouvou a jsou stanoveny jisté podmínky, přesto se musí know-how poskytnout.