Firemní tým

Tvoříte firemní tým? Pár typů na to, koho se vyvarovat

Firemní tým

Firemní tým

Určitě je dobré mít v týmu různé věkové kategorie, kdy starší zaměstnanci těm mladým předávají zkušenosti a ti starší naopak ožívají mladistvým elánem. Je třeba mít v týmu i různé nátury od tahounů přes praktiky i kritiky. Týmoví hráči z různých osobnostních typů práci týmu budou podporovat a společnost se tak bude posouvat dál. Jsou ale i povahy, které mohou práci a tým narušit i rozložit.

Perfekcionisté nedokáží své neustálé nutkání a touhu po dokonalosti překonat a odsunout na vedlejší kolej. Jakmile tým nepodporuje jeho myšlenky a směřování k cíli, nastává problém. Také se perfekcionalista neustále cyklí a postupuje se pak pomalu. Mistři světa zase svými slovy hory přenáší, ale skutek utek. V praxi neudělají nikdy nic. Svou práci ale umí velmi dobře prodat a často dlouho trvá, než je vedení prokoukne. Sólista s osobními tématy jednotlivce, který se nikdy nedělí o informace ani zásluhy zase brzdí celý tým.

Poznejte své lidi

Při budování týmu vědomě promýšlejte jednotlivé aspekty týmové spolupráce. Společné cíle, pracovní postupy a fungující informační toky se budují skrze poznání lidí v týmu. Lidskou charakteristiku a složitost mezilidských vztahů můžete zvládnout jedině tehdy, když se své lidi naučíte poznávat. Týmu také musíte dát jistou autonomii a důvěru, nechat na něm určité postupy a vzdát se části kontroly. Musíte se smířit s tím, že to bude trochu jinak. Nebude to přesně podle vašich představ, ale cíl bude splněn. Vy budete mít naopak čas a prostor pro sebe.

Definuj sám sebe

Zaměstnanec vstupující do týmu by měl znát svůj osobnostní typ, svůj způsob práce,přednosti, silné i slabé stránky, potenciál, hranice, kam chce zajít a veškeré osobní limity zahrnující i časová omezení. Lidé v týmu jsou cenní pro své vlastnosti, znalosti, zkušenosti, umění a výkon ve své profesi, které mohou využít právě pro dosažení ve firmě stanoveného společného cíle. V týmu se můžete hodně naučit od ostatních. Znáte-li protivníka i sebe, můžete vybojovat i mnoho bitev bez velkých ztrát.

Sázka na talenty

Hledejte výrazné osobnosti a připravte se na to, že to s nimi nebude jednoduché. Tým má být tak velký, aby se v něm lidé mohli znát a držet pospolu. Všichni členové týmu musí být vtáhnuti do děje a nikdo nesmí zůstat stranou. Připomínejte týmu často společné cíle a motivujte je. Nikdy nezapomínejte, že jsme všichni lidé. Členové týmu mají svoje názory, preference, osobní potřeby, přednosti i nedostatky, které nikdy nejsou 100 % kompatibilní. Je třeba mít čerstvé zaměstnance plné síly. Zaplaťte je, ať si mohou dopřát relaxaci, dopřejte jim volný čas bez zbytečných přesčasů, ať mají na regeneraci prostor a dejte jim podmínky a atmosféru, do které budou chodit rádi. Spokojení a docenění zaměstnanci umí s firmou udělat divy.