Čárové kódy

Čárové kódy pomáhají zvyšovat pozice i ve vyhledávačích

Čárové kódy

Čárové kódy

Uvažujete o pořízení čárových kódů? Určitě je to dobrý nápad, prospěje vám to i při zvyšování pozic v internetových vyhledávačích. Jakmile docílíte úrovně, kdy začínáte s dodávkou zboží do maloobchodní sítě, je dobré začít používat čárové kódy. Automatická identifikace balení použitá pro koncového zákazníka tvoří jednu z nezbytných podmínek pro vstup na trh maloobchodu. Internetové vyhledávače usilují, aby všechno zboží, které se na internetu prodává, bylo označeno pomocí identifikátoru GTIN. Zboží se tak dostane na vyšší pozice. Práce vyhledávačů a online srovnávačů zboží je pak efektivnější.

Čárové kódy se hodí pro výrobce spotřebního zboží. Například v supermarketech vám bez čárového kódu zboží nevezmou. Čárový kód pomáhá zmapovat tok informací při výrobě, příjmu, výdeji i inventuře a zvyšuje produktivitu práce. Získáte nepřetržitý přehled o stavu zakázek, skladových zásob, reklamacích a pohybu zboží. To lze sledovat i zpětně při celém výrobním procesu a logistice. Výhodou čárových kódů GS1 je rychlost, efektivita a flexibilita.

Získání čárového kódu

Chcete-li získat čárové kódy v globálním standardu Systému GS1, umožňujícím bezproblémové načítání přes pokladní terminály, musíte se do Systému GS1 zaregistrovat. Organizace GS1 Czech Republic je jediným autorizovaným pracovištěm určeným pro registraci do Systému GS1 v České republice. Služba je zpoplatněna o jednorázový vstupní poplatek 5000 korun a výše ročního poplatku je závislá na obratu vaší společnosti. Sdružení GS1 Czech Republic vám přidělí čtyř až šestimístné identifikační číslo firmy GlobalCompany Prefix – GCP. Dostane k dispozici i číselný interval. Z něj čerpáte čísla k označování produktů a emituje i kompletní GTIN, který pak poskytuje včetně dalších produktových dat maloobchodníkovi. Tam se díky jeho informačnímu systému kódy propojují s cenami. Každý generovaný GTIN je globálně unikátní. Nikdo nepoužije váš kód, i když ukončíte svoji činnost. Jakmile skončí určitá garanční doba, podle daných pravidel může být kód znovu přidělen jinému výrobku.

Modernizace čárových kódů

Nejčastěji se používají kódy EAN-13. První 3 číslice označují autorizovaného národního registrátora kódu a GS1 má přidělen identifikátor 859. Výrobek nemusí pocházet ze země, kde je zaregistrován kód. Kódů existuje celá řada. Některé jsou používány například jen v lékařství, jiné zase pouze v logistice. Mezi nejčastější evropské symboly patří EAN-13, EAN-8 a GS1 DataBar. EAN kódy řadíme mezi lineární.

Používají se také QR kódy, které patří do skupiny dvojrozměrných 2D kódů. Nesou více dat a je možné je dekódovat, i když jsou částečně poškozené a nečitelné. Používají se hlavně jako nosiče pro URL adresy a zaručují snadný přístup na internetové stránky. Lze je načítat z obalů výrobků, vizitek, letáků nebo billboardů. Postupně se zavádí i nový lineární datový nosič GS1 DataBar. Ten formou Expandedmimo čísla výrobku GTIN nese i řadu dynamických dat jako je hmotnost či datum spotřeby. Kód používá třeba obchodní řetězec MAKRO.