Krokodýl v Austrálii

Krokodýl představuje v Austrálii hrozbu pro farmáře

Krokodýl v Austrálii

Krokodýl v Austrálii

Krokodýli jsou predátoři, kteří žijí v tropických oblastech. Jedním z míst, jež krokodýli hojně obydlují, je Austrálie. Tento plaz vnímá jako své životní prostředí vodu a to zejména jezera a říční potoky. Živí se savci, ptáky rybami i ostatními plazi. Pro své okolí mohou být i velice nebezpeční, což na vlastní kůži pocítili obyvatelé australského Severního teritoria. Lidé z blízké farmy se báli o svůj život, jelikož predátor napadl jejich dobytek a mohlo dojít k velké katastrofě. Tento obr měl neuvěřitelných 433 cm.

Do lovu krokodýla museli zasáhnout policisté, kteří společně s hospodáři číhali s klecí ve vodě a vyčkávali, až krokodýla lapí. Výlov byl velmi problematický, důležitou roli sehrával malý prostor vodní plochy, chvílemi akt připomínal spíše hororový scénář. Poté, co se podařilo krokodýla vytáhnout ven, mu omotali čelisti páskou. Jeho další štací byl přesun na krokodýlí farmu, kde by ho mohla čekat klidná budoucnost.

Agentura Reuters se vyslovila, že pokud krokodýl prokáže dobrý zdravotní stav, mohl by být využit v rozmnožovacím programu. Obyvatelé zmíněné farmy avšak nemají klidné spaní. Panuje totiž strach, že v této oblasti sídlí další, ještě mohutnější krokodýl, který by mohl znamenat velkou hrozbu pro dobytek a hlavně člověka. Policisté nenechali nic náhodě a nechali past na téže místě. Je totiž pravděpodobné, že krokodýl obývá naprosto stejné teritorium, jako jeho předchůdce. Nyní se čeká, zda se podezření potvrdí či se jedná o planý poplach.