Splácení půjček

Konečně je to tady. Češi začali splácet

Vzpomínáte si, jak se v nedávné době zpřísňovaly podmínky vztahující se na hypotéku? Ke zpřísnění podmínek došlo z toho důvodu, že lidé přestali platit své závazky. V obavách, aby banky nepřišly o své půjčené peníze, se rozhodly zpřísnit podmínky. Mnoho lidí říká, že to byl nejhorší krok, co mohla banka udělat, protože na hypotéku si nedosáhne dnes každý. Ovšem na druhou stranu to něco pozitivního přineslo. Češi totiž přestali trucovat a rozhodli se konečně dostát svým závazkům. Je skvělé, že můžeme říct, že se platební morálka Čechů zlepšila a že nesplácených dluhů ubývá.

Nejvíce klesl objem dlouhodobých ohrožených dluhů. Ten poklesl o neuvěřitelných pět miliard korun, kdy se tedy dostal na částku 39 miliard korun. Nejvíce se snížily dluhy na bydlení, a to o dvě a půl miliardy korun. Co se týče objemu krátkodobých ohrožených dluhů, ten zůstává na stejné částce. Zde bohužel nespolehlivých dlužníků přibylo. Počet se zvedl o osm stovek.

Víte, co je to ohrožený dluh?

Nejdříve si však musíme vysvětlit, co to znamená ohrožený dluh. Pokud nejste dlužníkem či pokud své dluhy máte dávno zaplacené, je dost možné, že jste se s tímto termínem doposud nesetkali. Jedná se o dluh ohrožený nesplácením. Do ohroženého dluhu spadají především ty dluhy, u nichž nebyly zaplaceny tři po sobě jdoucí splátky.

Kde žijí dlužníci?

Když je vše jasné, pojďme si říct, kde žije nejvíce nespolehlivých dlužníků, na které se právě vztahují dluhy spadající do ohroženého druhu. Nejméně nespolehlivých dlužníků žije v Praze (něco přes jedno a půl procenta), dále je skvělá platební morálka i na Vysočině, kde jsou zhruba dvě procenta nespolehlivých dlužníků, a taky ve Zlínském kraji, kde jsou také dvě procenta nespolehlivých dlužníků.

Nyní však obraťme list a řekněme si, kde se nachází nejvíce nespolehlivých dlužníků. Nejvíce jich najdeme v Karlovarském kraji, a to zhruba pět procent. Poté jich hodně žije i v Ústeckém kraji (kolem čtyř a půl procenta) a taky v Libereckém kraji (tři a půl procenta).