Jaké mýty se pojí s odškodným?

Jaké mýty se pojí s odškodným?

Dopravní nehody jsou nedílnou součástí každodenních životů. Dochází k nim v jakémkoli ročním období. Někdy za ně může nezodpovědnost, jindy opilost, někdy jenom zdravotní problém, který byl překvapením i pro samotného řidiče. V každém případě při dopravních nehodách dochází k mnoha zraněním a samozřejmě také může dojít k úmrtí. Ať už dojde k čemukoli, nastává otázka, jak je to s odškodným. Lidé by o odškodné zažádali, ale jejich ruce jsou svázané mýty, které se s odškodným pojí. Prozraďme si, jaké mýty se pojí s odškodným, případně si je vyvraťme.  

Nárok na odškodné má jen ten, kdo byl zraněn 

To si myslí řada lidí, ono to je možná i logické, ovšem pravdou je, že následky nehody mají dopad nejen na zraněného člověka, ale také na jeho rodinu. Rodina zraněného se může po dopravní nehodě potýkat třeba s dočasnou ztrátou příjmu hlavního živitele, mohou narůst náklady za cesty za zraněným, partner se musí najednou starat o děti, čímž také dojde k výpadku příjmů. Odškodné se tedy opravdu nevztahuje jenom na zraněného, ale také o to mohou požádat členové rodiny, které nehoda některým ze zmiňovaných příkladů zasáhla.  

Jen zaměstnanci mají nárok na ušlý příjem 

To je další omyl, který si lidé nosí v hlavě. Týká se hlavně živnostníků, kteří si myslí, že nárok na ušlý příjem mají jenom ti, kteří jsou řádně zaměstnáni, kteří tedy nejsou osobami samostatně výdělečně činnými. V případě odškodného nehraje roli, jestli je člověk zaměstnaný nebo jestli pracuje jako OSVČ. V případě kompenzace se stanoví OSVČ odškodné z daňového přiznání za uplynulé dva roky.  

Požádat o odškodné je možné jenom v případě fyzických následků 

Opět další omyl. O odškodnění je možné požádat i v případě, že jste utrpěli psychické následky. Vždyť autonehody mohou způsobit, že člověk se bojí cestovat autem, může začít trpět úzkostmi a depresemi. I to má dopad na kvalitu života stejně jako fyzická zranění.