Jak fakturovat a vystavovat doklady, když nejste plátce DPH

Jak fakturovat a vystavovat doklady, když nejste plátce DPH

Co musí obsahovat faktura, když nejste plátce DPH? A jak dlouho jste povinni si doklady archivovat? Prozradíme vám základní informace, které potřebujete vědět.  

Doklady 

Pokud nejste plátce DPH a nevedete podvojné účetnictví, nikdo vám nepřikáže, jakou formu mají mít vaše doklady. Pro případnou kontrolu ze strany finančního úřadu je však nutné, abyste dodrželi například povinnosti, které máte v rámci EET. A také pravidla pro případnou finanční kontrolu. 

Při převodu na účet 

Pokud vám bude zákazník platit formou převodu peněz na účet, dokladem je právě váš výpis z účtu a také vystavená faktura. Faktura by měla obsahovat základní informace: zda se jedná o příjem či výdej financí, jaké je datum úhrady a datum, kdy pohledávka vznikla. Dále by faktura měla obsahovat informaci o vašem jméně, sídle podnikání a identifikačním čísle osoby. Samozřejmě musíte také uvést, o jaké zboží či službu se jedná. Na fakturu je také dobré připsat: „Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.“ S vystavením faktury vám pomohou také některé aplikace.  

Pokud budete vystavovat zálohovou fakturu, vězte, že se nejedná o doklad. Je to pouze informace o tom, že se bude platit předem. I tak budete muset vystavit doklad o platbě.  

Když přijímáte hotovost 

Pokud se vás netýká povinnost EET, doklad vystavujete pouze na zákazníkovo přání, a to bez rozdílu výše částky. Vydáváte tak paragony nebo příjmové pokladní doklady, ve kterých uvedete jméno zákazníka. Originál dokladu předáte zákazníkovi, kopii si ponecháte pro sebe a vložíte ji do své evidence. Doklady musí být vždy číslovány.  Pokud spadáte do EET, vydáváte stvrzenky v souladu s pravidly EET.  

Nezapomeňte, že jste ze zákona povinni si své doklady a evidenci archivovat. Všechny doklady potřebné pro evidenci budeme archivovat po dobu delší, než jsou tři roky. Konkrétně je to u neplátce daně doba tři roky a tři měsíce od konce roku, který jsme právě zavedli do daňové evidence.