historie podnikani

Historie podnikání: Kapitál už není tak důležitý jako v minulosti

Počátky podnikání můžeme vysledovat v podstatě už do pravěkých dob. Tehdy lidé měli společná loviště, způsob lovu. Ovšem postupně se začaly rodit sociální rozdíly, kdy jeden dokázal shromáždit více majetku, než ten druhý. A právě tam je jádro podnikání. Jde o to shromáždit hmotné statky a zhodnotit je.

Startovní pozici určoval majetek předků

V dobách minulých byl úspěch závislý na hmotných statcích. Čím více jich člověk shromáždil, tím větší měl šanci ve společnosti přežít a získat odpovídající postavení. Díky nahromaděnému majetku ho mohl do něčeho investovat, třeba mohl prodat část nemovitostí a získané peníze investovat do nákupu nové půdy. Pokud ovšem neměl majetek do začátku podnikání, měl poměrně mizivou šanci, že stane významným člověkem a podnikatelem. Startovním bodem do podnikání se totiž stal majetek rodičů a minulých generací, ať už šlo o půdu nebo stáda zvěře. Půdu mohl obdělávat, zvířata chovat a pak porážet prodávat. Také mohl koupit stroje, něco vyrábět a prodávat. Z toho všeho plynul zisk.

Dnes jde hlavně o nápad a odvahu

Ovšem v současnosti se situace mění. Nejde už tolik o to, mít v začátku podnikání dostatek nahromaděného majetku. Nedostatek financí v první fázi podnikání se dá řešit úvěrem nebo jinou formou podpory. Jde ale hlavně o znalosti, vědomosti, nápady a sociální kontakty, tedy nehmotné statky. Ty výrazně zvyšují šanci dosáhnout podnikáním bohatství, i když na začátku nestojí žádný velký kapitál. Právě proto mohou lidé podnikat v ještě větší míře, než dosud. Záleží především na jejich schopnostech, jak dokážou využít informace a znalosti, které jsou díky informačním technologiím dostupné prakticky každému. Jde proto o odvahu přijít s novým podnikatelským záměrem, najít okénko na trhu a způsob, jak ho zaplnit novou službou nebo výrobkem.