EXTÉRIA skokanem roku

EXTÉRIA skokanem roku

EXTÉRIA skokanem roku

EXTÉRIA skokanem roku

Franšízový koncept s názvem EXTÉRIA se stal Skokanem roku 2015. Vyhlásila jej Česká asociace franšízingu– ČAF, tedy přesněji její porota. Rozhodla tak vybráním ze všech tuzemských franšízových konceptů. Podmínkou byl koncept, který v daném roce 2015 otevřel úplně nejvyšší počet franšízových poboček.

Společnost toto ocenění uvítala a chce i obhájit prvenství v této oceněné kategorii. Koncept je na Českém trhu velmi úspěšný. V prvních měsících roku otevřeli dalších 7 nových poboček. Značka EXTÉRIA opravdu roste a do konce roku 2016 chce otevřít 40 poboček v České republice.

Ve velmi krátkém období 8 měsíců chtějí dosáhnout návratu i svojí počáteční investice. Dalším cílem je do 1 roku vybudovat stabilní a ziskovou společnost. Do 5 let věří, že budou mít i pasivní příjem.

Co můžete s firmou EXTERIA získat

Nevedou storna provizí a vybudovanou pobočku se stovkou klientů v regionu, dlouhodobým cashflow, s následnými provizemi a s dobrým jménem je možné prodat za velmi zajímavých podmínek. Úspěšně vedený byznys může být i rodinným podnikem, který se dědí z generace na generaci.

Společnost EXTÉRIA řeší problematiku bezpečnosti práce, BOZP a požární ochrany, PO. To vyplývá z platné legislativy zákona v České republice a ta se neustále zpřísňuje. Pokud nemá daný subjekt BOZP a PO, hrozí mu pokuta od státních kontrolních institucí pokuta až do výše 2 milionů korun.

Cílovou skupinou společnosti jsou veškeré státní i podnikatelské subjekty. Vše potřebné se naučíte v EXTÉRIA akademii. Návratnost vstupní investice firma zaručuje za 6 až 8 měsíců.

Vybudovat moderní poradenskou pobočku EXTÉRIA v každém okrese v České republice s příjemným a proškoleným odborným personálem je s podporou společnosti snadné. Problematikou bezpečnosti práce a požární ochrany se dá naučit.Společnost poskytuje subjektům, kteří si rozhodnou pořídit franšízu důležité informace a pomoc při zavedení do praxe. Se širokým spektrem zkušeností za zády, dokážete poradit s problematikou BOZP a PO ve všech oborech jako je třeba školství, zdravotnictví, služby, výroba, úřady a provozovny. Zákonná problematika je specifická pro každý obor, kde se trochu liší.

Naučíte se zastoupit společnosti v případě kontrol, které přicházejí ze strany státních kontrolních úřadů. K těm patří Oblastní inspektorát práce, OIP, Hasičský záchranný sbor, HSZ a Krajská hygienická stanice, KHS. Obhájit svoji práci u daného klienta se zde naučíte také.

Stanete-li se podnikatelem u této společnosti, získáváte tak úspěšný, ziskový a zákonem předepsaný vlastní byznys, který povede k zajištění finanční a časové nezávislosti v krátkém časovém úseku. Vlastnoručně a úspěšně vybudovanou franšízu v podobě pobočky EXTÉRIA generující dlouhodobě zisk můžete předat i svým dětem nebo ji časem prodat za vysoce výhodných podmínek.