Zvýšit úspěch vašeho podnikání může i osobní kouč

Zvýšit úspěch vašeho podnikání může i osobní kouč

Zatímco na západě je tato profese naprosto běžná, u nás se ještě stále setkáváme s negativní konotací. Lidé si představují, že kouč je člověk, který nedělá nic, a ještě za to bere peníze. Vůbec tomu tak ale není.  

Někdo, kdo má potřebné vzdělání 

Osobním koučem ale samozřejmě nemůže být kdokoliv. Aby se člověku podařilo dobře nahlížet na situace i na osobnost člověka, je potřeba, aby měl člověk vystudovanou psychologii. Právě základní aspekty charakteru každého člověka jsou klíčové pro to, aby bylo možno správně definovat, s čím bude potřeba nejvíce pracovat.  

Příležitosti a hrozby, podobně jako u podnikání 

Když si přejete rozjet svou vlastní firmu, vždy hledáte příležitosti i hrozby, které pro rozjezd podnikání musíte brát v potaz. Osobní kouč se bude snažit udělat podobnou analýzu i ve vašem konkrétním případě. Bude se pracovat s vašimi slabými stránkami.  

Bude se zaměřovat na to, jak zvýšit váš potenciál. Zaměří se na to, aby se vám dařilo ve vašem úsilí. Změny se pak promítnou v konkrétním podnikatelském projektu, kterému se věnujete. Je to obdobné jako u rozjezdu podnikatelské činnosti, i zde budete mít možnost nahlédnout do fungování, tentokrát své osobnosti.  

Někdo, kdo je blízko, a přesto má nadhled 

Roli jistého osobního kouče často plní naši přátelé nebo rodinní příslušníci. I zde se někdy řídíme jejich vhledy nebo radami. Existuje ale jeden podstatný rozdíl – v případě osobního kouče máte jistotu, že tento člověk svým chováním nesleduje své vlastní zájmy v rámci vaší podnikatelské činnosti. Jedná se o člověka, který je na vaší straně a za každou cenu se snaží o to, aby se vám dařilo mnohem lépe než nyní. Člověk je vám blízko, ale zároveň má potřebný nadhled nad situací. 

Práce s vlastní osobností je pro úspěšný rozvoj našich aktivit mnohdy opravdu nezastupitelná.