pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Přehledně: Kdy má zaměstnanec odpovědnost za škodu při výkonu práce?

Zaměstnanec musí počítat s odpovědností za škodu způsobenou při výkonu práce. Ale v jaké výši? Někdy může zaměstnavatel požadovat čtyřapůlnásobek platu, jindy má nárok na odškodnění v plném rozsahu, tedy bez omezení. Vždy totiž záleží na specifických okolnostech.

Obecně platí, že pokud zaměstnanec poruší povinnosti a způsobí škodu na majetku firmy neúmyslně, zaměstnavatel po něm může požadovat náhradu do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy (v době před tím, než došlo ke škodě). Tuto částku však nemůže zaměstnanci strhávat z platu. Zaměstnanec má právo uvést poškozenou věc do původního stavu (tzn. ji opravit).

Pokud zaměstnanec způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nese za ni odpovědnost v plné výši, a to i v případě, že uzavřel pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu.

Mimo to může dojít k situaci, kdy nesou odpovědnost na škodu obě strany (zaměstnanec i zaměstnavatel). Děje se tak v případě porušení pracovněprávních povinností zaměstnavatele, který např. nezajistí školení o bezpečnosti práce, ochranné pomůcky apod.

Zaměstnanec musí počítat s náhradou škody v její plné výši také v případě, že se zaměstnavatelem uzavřel písemnou dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách. Těmi je myšleno zboží, materiál, finanční prostředky apod.

Jak se před škodami chránit?

Jedinou možností, jak předcházet riziku náhrady škody, je uzavření zmíněného pojištění odpovědnosti za škodu, lidově pojištění proti blbosti. Při výběru je vhodné zohlednit rozsah pojistné ochrany (produkty mívají množství výluk), výši spoluúčasti a případná omezení platnosti (pojištění může platit jen v rámci ČR i celosvětově). Nabídka produktů je poměrně pestrá a některé pojišťovny (např. ERGO pojišťovna) nabízí i speciální tarify pro zaměstnance, kteří využívají služební auto pro osobní účely.