Opatření v byznysu, které zabraňují šíření koronaviru

Opatření v byznysu, které zabraňují šíření koronaviru

I když to začíná vypadat, že se svět začíná do pomyslného normálu ve firmách se stále musí snažit, aby nedocházelo k možnému šíření nemoci. Nejen, že jsou všude k dispozici dezinfekční prostředky, ale kromě jiného mají mnozí zaměstnanci roušky a musí dodržovat přísná hygienická opatření. Lídři společností se však stále dotazují, jak mohou ještě jinými způsoby zpomalit nebo zcela zabránit šíření koronaviru. A několik takových opatření přinášíme.  

Posílejte elektronické účtenky 

Účtenky jsou dnes nezbytností a přidávají se ke každému nákupu. Je to zkrátka uzákoněno a každý člověk by si měl účtenku vyžádat, i když nakupuje jen růži v květinářství. Bohužel účtenky jsou aktuálně jednou z možností, jak se koronavirus šíří. Naštěstí existuje řešení této situace. Lídři firem mohou svolit k zasílání takzvaných elektronických účtenek, respektive elektronických daňových dokladů. Tím se nejen zabrání možnému šíření nemoci, navíc se podpoří životní prostředí, jelikož se nebude vytvářet žádný odpad.  

Žádné roznášení letáků 

Trochu podobným bodem je roznášení letáků. Letáky jsou stále jedním z reklamních předmětů, na které lídři firem zkrátka nedají dopustit. Jenže pravdou je, že letáky jsou v současné době značným nebezpečím. Je to podobně jako u papírových účtenek – i skrze letáky může dojít k přenosu onemocnění. Proto by od letáků na nějakou dobu měly firmy upustit. O akčních cenách se mohou zákazníci informovat skrze televizní reklamy nebo jim lze zasílat elektronické letáky prostřednictvím e-mailu.  

Vlastní tužky při podepisování 

Jak jinak lze zabránit šíření nemoci ve firmě? Například tak, že si lidé (čili například zaměstnanci) budou nosit neustále u sebe tužku, kterou budou podepisovat stvrzenky, smlouvy nebo cokoli jiného. Případně je možnost, že bude prováděna dezinfekce každé použité tužky na pracovišti, i tím lze zabránit šíření nemoci.