skola franchisingu

Nedostatek informací zaplní Škola franchisingu

Česká asociace franchisingu (ČAF) uděluje svoje ceny. Na konci června letošního roku dostala ČAF celkem sedm příběhů franchisových podniků. Z této sedmička správní rada asociace nakonec vybrala jeden projekt. Ten ohodnotila cenou ČAF za podporu a rozvoj franchisingu 2015. Vítězem se stal projekt Škola franchisingu.

Znalosti byly velkou neznámou

Škola franchisingu se přitom v českých zemích objevila v roce 2011. Ovšem myšlenka vytvořit něco podobného je ještě o rok starší. Vodítkem byla skutečnost, že zde franchisové podnikání začíná mít stále větší oblibu. Přitom je ale k dispozici jenom naprosté minimum literatury a informací. Zájemce o tento druh podnikání měl tehdy minimum možností, kde a jak se seznámit s tím, jak vlastně vybudovat frachisový koncept, jak ho vystavět, provozovat a řídit. Jakými zákony a pravidla se řídí a má řídit franchisový koncept. To vše bylo pro mnohé podnikatele poměrně velkou neznámou a informací bohužel bylo pomálu. Proto se zrodila myšlenka vytvoření Školy franchisingu.

Škola se hodí pro každého zájemce

Kvůli realizaci této myšlenky se dala dohromady Franchise & Retail Academy a také poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka. Výsledkem společného snažení obou těchto subjektů se stala již zmiňovaná Škola franchisingu, respektive vytvoření celé její koncepce. Svoji činnost tato instituce začala v roce 2011. Podle informaci dosud tímto školením prošlo skoro 100 odborníků. V zásadě je výuka otevřená každému, koho franchising zajímá a chce se v něm nějak angažovat. Může tak přijít podnikatel, který by rád své podnikatelské aktivity nasměroval do oblasti franchisingu, zaměstnanec či manažer z franchisové centrály, student či absolvent VŠ, který by se rád na uvedenou oblast zaměřil, ale třeba i dodavatelé pro franchisové sítě, zkrátka všichni, kdo mají s franchisingem něco do činění. Výuka se dělí do osmi jednodenních bloků.