silné i slabé stránky

Musíte znát své silné i slabé stránky

Pokud se vydáte vstříc riskantní cestě podnikání, měli byste se na ni trochu připravit. Samozřejmě zkušenosti nenaberete z odborných publikací nebo z knížek, které byly napsány velmi úspěšnými podnikateli, kteří dodnes vlastní obrovské jmění, i když jejich společnosti dávno zkrachovaly nebo i když je třeba právě prodali někomu jinému. Před začátkem podnikání je však nutné, abyste se spíše zaměřili na své silné a slabé stránky, protože jen ty vás mohou odlišit od vaší konkurence. Je nutné, abyste se zaměřili na nedokonalosti, ale i na výhody, které můžete svým potencionálním klientům nabídnout, protože jen tak je můžete buď nadchnout, nebo zastrašit. Jenže vyjmenovat všechny pozitivní a negativní vlastnosti je velmi těžké, a to hlavně proto, že se dělí na několik skupin. Zkuste si proto sepsat na papír následující skupiny a pouvažujte nad tím, jakou vlastnost zařadíte do jaké skupiny. Průzkum trhu a následný výběr oboru, v němž chcete působit, bude najednou mnohem jednoduší.

Vědomosti – patří sem vše, co jste se naučili

Mezi základní vlastnosti tohoto typu patří především například zručnost, odborné schopnosti nabyté například četbou nebo odborným výučním listem na střední škole, různé diplomy či jiné tituly, se kterými se můžete pyšnit. Samozřejmě sem také spadají i technické zručnosti a jiné podobné záležitosti.

Povahové schopnosti – přirozené

Vlastnosti spadající do této kategorie mají mnohem větší váhu než ty nabyté učením. Rodíte se s nimi, nezískáváte je a často je navíc nemůžete ani získat. Jedná se například o trpělivost, upřímnost, loajalitu, smělost nebo podobné vlastnosti, kterými se člověk někdy pyšní, jindy se za ně stydí.

Přenosné schopnosti – narodili jste se s nimi, ale muselo se s nimi pracovat

S takovými vlastnostmi se rodí každý člověk a každý je má trochu odlišné. Někdo se narodí se schopností komunikace, je ale na něm, jak tento um bude následně rozvíjet a kdy z něj udělá výhodu a přednost, s níž budete moct vystupovat před lidmi a prezentovat se jí. Může to být však také kreativní myšlení nebo rozumné nakládání s penězi, což také jen tak někdo neumí.