Finanční chyby, které nám brání ve zbohatnutí

Finanční chyby, které nám brání ve zbohatnutí

Být bohatý, to není otázka majetku, to je stav naší mysli. To ostatně potvrdí každý, kdo skutečně bohatým člověkem je. Ovšem ti, kteří prahnou po penězích, se domnívají, že být bohatý, to je jen záležitost peněz, a tak se neustále snaží vydělat nebo přivydělat si různými způsoby. Pokud patříte k lidem, kteří se sice snaží získat hromadu peněz, ale nedaří se to podle představ, možná se jen dopouštíte několika finančních chyb, které vám ve zbohatnutí brání. Divili byste se, kolika finančních chyb se můžete dopustit. 

Spoléháte se jenom na jeden zdroj příjmu 

Mít jenom jeden zdroj příjmu, to je hloupost. Člověk nemůže mít jenom jeden zdroj příjmu, musí mít takových zdrojů příjmu vícero. Ať už jste zaměstnancem nebo podnikatelem, mějte takzvanou bokovku. Můžete například chodit doučovat při stávajícím zaměstnání, můžete psát blog nebo můžete tvořit kreativní věci, které budete na internetu prodávat. Mít vícero zdrojů příjmu, to je důležité. Na jeden se nespoléhejte, protože pokud zmizí, je problém na světě.  

Nesnažíte se zvyšovat své příjmy 

Další chybou, které se dopouštíme, je to, že se nesnažíme žádným způsobem zvyšovat své příjmy. Zkrátka jsme spokojeni s naším příjmem, nijak se nesnažíme o to, abychom vydělávali víc peněz. Jsme spokojení s tím, co máme, nezvyšujeme si svou klasifikaci, která by mohla vést k většímu platu. Jsme zkrátka spokojení, a to je velká finanční chyba.  

Neznáme svou finanční situaci 

Velkou finanční chybou je to, že neznáme svou finanční situaci. Nemáme zkrátka přehled o svých financích, neregistrujeme upomínky, které nám přibývají na stole. Pokud patříte k lidem, kteří chtějí být bohatí, měli byste začít přijímat stejné zvyky, jako mají bohatí. Tím přednostním zvykem je, abyste získali naprosto jasný a přesný přehled o svém majetku a financích. Veďte si zkrátka účetnictví, zaznamenávejte si příjmy a také výdaje, zjišťujte, jak na tom ve skutečnosti jste.