Co by měla obsahovat franšízová smlouva?

Co by měla obsahovat franšízová smlouva?

Franšízy jsou skvělou možností, jak začít rychle růst i v nové oblasti podnikání. Až budete podepisovat smlouvu o poskytnutí licence, ohlídejte si její základní parametry.  

Totožnost obou smluvních stran 

Jako první z bodů franchising smlouvy je samozřejmostí, že by smlouva měla uvádět totožnost jak franšízanta, tedy vás, tak i franšízora. Podnikatelská příležitost bude správně nastavena, když se uvede identita každého, kdo je v právním vztahu účasten.  

Franchise Disclosure Document 

Další potřebnou součástí je takzvaný dokument FDD. Tento údaj zpřístupňuje franšízu. Někdy je tento dokument nutný, v jiných případech není. Zde jsou uvedeny podrobné informace o poskytovateli franšízy, jako je jeho finanční situace, struktura společnosti nebo právní historie.  

Jaká bude doba trvání 

Dále bude ve smluvním dokumentu potřeba stanovit dobu, po kterou bude konkrétní spolupráce trvat. Rovnou zde pojmenujte práva a body potřebné k obnovení smlouvy.  

Definice pojmů  

Běžnou součástí smluv je vždy definice základních pojmů. Ani zde nebude situace jiná. Bude se definovat oblast území, licenční síť, datum zahájení spolupráce a další pojmy.  

Poplatky – kdy a v jaké výši 

Franchising je oboustranně výhodný. Pro vašeho franchisora bude klíčové, jak často mu budete hradit licenční a další poplatky. V mnoha případech se hradí také vstupní poplatek, který umožňuje franšízu začít provozovat. Vše by mělo být písemně určeno a ošetřeno ve smlouvě.  

Požadavky na franšízanta 

Ve smlouvě bude uveden i postup, který musí franšízant dodržet. Například se zde objevuje pojem provozní příručka, kterou bude potřeba se řídit.  

Práva a povinnosti 

Franšízová smlouva stanovuje také práva a povinnosti obou smluvních stran. Například povinnost franšízanta či omezení franšízy po ukončení podnikání. Většinou se uzavírá také zákaz tvorby konkurence.  

Každá franšízová smlouva má několik povinných prvků.