korupce

Pomůže povinné zveřejňování smluv bojovat proti korupci?

Od 1. července letošního roku vchází v platnost nové opatření, které má zabránit korupci na úřadech a při zadávání veřejných zakázek a zprůhlednit celý průběh jejich zadávání a realizace. Jedná se o povinnost zveřejňovat na internetu smlouvy na zakázky nad 50 tisíc korun. Co to v praxi znamená?

Dokument musí být zveřejněn do 30 dnů

Všechny státní firmy, ale samozřejmě i úřady, a to včetně například těch krajských či obecných, nebo také vysoké školy financované z veřejného rozpočtu nyní musí od 1.7. 2016 na internet „pověsit“ smlouvy, které se týkají zakázek, jež svojí výší přesahují částku 50 tisíc Korun. Tuto v současnosti velice žhavou novinku nařizuje zákon o registru smluv, který nabývá svoji účinnost. Pro praktické fungování státních úřadů a firem, které mají státní podíl, jde o to, že musí každou smlouvu, která svojí výší přesáhne zmiňovanou částku, zveřejnit na webových stránkách smlouvy.gov.cz. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy byla smlouva uzavřena a podepsána.

Testovací provoz potrvá rok

Celý rok bude tento systém zveřejňování uzavřených smluv probíhat pouze v testovacím režimu. Z toho vyplývá, že pokud ani jedna ze zúčastněných stran smlouvu nezveřejní, zatím ji za to ještě nebudou čekat žádné postihy. Ovšem po roce už se toto pravidlo radikálně změní. Jestliže nově uzavřenou smlouvu nezveřejní ani jedna ze stran, která ji společně podepsala, bude se taková smlouva považovat za neplatnou. Přitom nezáleží na tom, která ze zúčastněných stran smlouvu nakonec zveřejní, důležité je jenom to, aby opravdu zveřejněna byla. Opatření má nejenom udělat přítrž podvodníkům a zamezit korupci při sjednávání zakázek, ale i pomoci samotným úřadům. Jak se totiž ukazuje, mnohé nemají evidenci svých smluv v naprostém pořádku, a proto jim tento kontrolní mechanismus může být ku prospěchu, navzdory tomu, že se někteří brání, že to znamená další úřednickou agendu navíc.

Zdroje: novinky.cz