Jak si snížit daně

Jak si snížit daně

Pomalu, ale jistě se blíží rok ke svému konci, což znamená, že se blíží vánoční svátky a taky oslavy příchodu Nového roku jménem Silvestr. Jenže mnozí podnikatelé nemyslí tak na vánoční svátky jako právě na to, co nastane, až se rok překlene v rok následující. Po Novém roce totiž většina podnikatelů a drobných živnostníků bude muset odevzdat daňové přiznání, kde se musí přiznat příjmy a také zaplatit vypočtená daň. Zatímco někteří drobní živnostníci jsou připraveni, jiní podnikatelé doufají, že nebudou muset na daních platit tolik, kolik se domnívají, že platit budou. Naštěstí lze konečnou částku o něco snížit. Stačí, když budete vědět, jaké daňové slevy nebo odečitatelné položky vám mohou daň k zaplacení uhradit.  

I když si to řada živnostníků a podnikatelů neuvědomuje, na daních může člověk zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Je to jenom o správném využití daňových slev a využití všech odečitatelných položek.  

Jaké položky jsou odečitatelné od základu daně? 

Snížit si daně můžeme například odečitatelnými položkami. To jsou například úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření. Také to jsou životní a penzijní pojistky či dary, které zahrnují i bezplatné odběry krve. K dalším odečitatelným položkám patří i členské příspěvky odborům nebo zvyšování kvalifikace.  

Lze také uplatnit daňové slevy 

Částka po odečtení odečitatelných položek ještě nemusí být úplně definitivní. Můžete uplatnit také další daňové slevy. Těmito slevami se myslí například sleva na poplatníka, sleva a vyživované děti nebo sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení.  

K dalším slevám, které můžete uplatnit v růžovém daňovém přiznání, patří také sleva na manželku, respektive manžela, sleva na studenty nebo také sleva pro zdravotně postižené. 

Samozřejmě se vypočtená částka bude odvíjet i od vašich výdajů, které razantně ovlivní výši zaplacených daní.